ยกเลิกคอนเสิร์ต Taylor Swift – Red Tour แล้วจร้า !!!

Olivia Ong – Ice Bucket Challenge
23/08/2014
แปลความหมายเพลง Olivia Ong – It’s Real
06/01/2015