แปลความหมายเพลง Olivia Ong – Fade Away

05/06/2014

แปลความหมายเพลง Olivia Ong – Luka

06/06/2014

แปลความหมายเพลง Olivia Ong – I Feel The Earth Move

06/06/2014
Olivia Ong - Just For You

Olivia Ong – I Feel The Earth Move

เพลงนี้เก่าเช่นกัน แต่งและร้องโดย Carole King ในปี 1971 ร้องมาแล้วก็หลายคนหลายเวอร์ชั่น เพลงนี้ความหมายก็สั้นๆ ง่ายๆ ฉันรู้สึกหวั่นไหว เมื่อได้อยู่ใกล้คุณ

Title: I Feel The Earth Move
Artist: Olivia Ong
Album: Olivia
Year: 2010

I feel the earth move under my feet
ฉันรู้สึกว่าโลกกำลังสั่นไหว
I feel the sky tumbling down
รู้สึกว่านภาจะพังพินาศลงมา
I feel my heart start to trembling
รู้สึกว่าหัวใจเริ่มสั่นระรัว
Whenever you’re around
เมื่อใดก็ตามที่คุณมาอยู่ใกล้กัน
Ooh, baby, when I see your face
โอ้ ที่รัก เมื่อฉันเห็นหน้าคุณ
Mellow as the month of May
มันช่างสุขใจราวกับเป็นเดือนแห่งความรัก
Oh, darling, I can’t stand it
โอ้ ที่รัก ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้ว
When you look at me that way
เมื่อคุณมองมาที่ฉัน
I feel the earth move under my feet
ฉันรู้สึกว่าโลกกำลังสั่นไหว
I feel the sky tumbling down
รู้สึกว่านภาจะพังพินาศ
I feel my heart start to trembling
รู้สึกว่าหัวใจเริ่มสั่นระรัว
Whenever you’re around
เมื่อใดก็ตามที่คุณมาอยู่ใกล้กัน
Ooh, darling, when you’re near me
โอ้ ที่รัก ฉันยืนต่อไปไม่ไหวแล้ว
And you tenderly call my name
และคุณเอ่ยชื่อฉันอย่างอ่อนหวาน
I know that my emotions
ฉันรู้ความรู้สึกของฉันดี
Are something I just can’t tame
เป็นความรู้สึกที่ฉันไม่อาจหยุดมันได้
I feel the earth move under my feet
ฉันรู้สึกว่าโลกกำลังสั่นไหว
I feel the sky tumbling down, tumbling down
รู้สึกว่านภาจะพังพินาศลงมา ถล่มลงมา
I feel my heart start to trembling
รู้สึกว่าหัวใจเริ่มสั่นระรัว
Whenever you’re around
เมื่อใดก็ตามที่คุณมาอยู่ใกล้กัน
I feel the earth move under my feet
ฉันรู้สึกว่าโลกกำลังสั่นไหว
I feel the sky tumbling down, tumbling down
รู้สึกว่านภาจะพังพินาศลงมา ถล่มลงมา
I feel the earth move under my feet
ฉันรู้สึกว่าโลกกำลังสั่นไหว
I feel the sky tumbling down, tumbling down
รู้สึกว่านภาจะพังพินาศลงมา ถล่มลงมา
I just lose control
ฉันควบคุมมันไม่ได้
Down to my every soul
ลึงลงไปในจิตวิญญาณของฉัน
I get hot and cold all over
มันรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ ไปทั่วทั้งตัว
All Over
All Over
All Over
ทั่วทั้งตัว
I feel the earth move under my feet
ฉันรู้สึกว่าโลกกำลังสั่นไหว
I feel the sky tumbling down, tumbling down
รู้สึกว่านภาจะพังพินาศลงมา ถล่มลงมา
I feel my heart start to trembling
รู้สึกว่าหัวใจเริ่มสั่นระรัว
Whenever you’re around
เมื่อใดก็ตามที่คุณมาอยู่ใกล้กัน

เธอทำฉันหวั่นไหว … Zzz
Ref.
http://en.wikipedia.org/wiki/I_Feel_the_Earth_Move
http://mojim.com/twy108260x1x2.htm