แปลความหมายเพลง Taylor Swift – Out of the Woods

19/02/2016

แปลความหมายเพลง Taylor Swift – I Wish You Would

22/02/2016

แปลความหมายเพลง Taylor Swift – All You Had To Do Was Stay

20/02/2016
taylor - swift - 1989 cover
taylor - swift - 1989 cover
taylor - swift - 1989 cover

Taylor Swift – All You Had To Do Was Stay

แปลกันต่อเลยกับ All You Had To Do Was Stay ความหมายเพลงก็ตรงตัวตามเนื้อ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคืออยู่กับฉันต่อไป แต่คุณกลับเลือกที่จะไป ก็ไม่ต้องหวนกลับมา เพราะฉันก็จะไปจากคุณเช่นกัน แต่จะไปจากคุณตลอดกาล

Title: All You Had To Do Was Stay
Artist: Taylor Swift
Album: 1989
Year: 2014

People like you always want back the love they gave away
And people like me wanna believe you when you say you’ve changed
The more I think about it now the less I know
All I know is that you drove us off the road
คนอย่างคุณ ต้องการความรักที่ตัวเองทอดทิ้งไปกลับคืนมา
และคนอย่างฉันก็จะอยากจะเชื่อซะเหลือเกินมาคุณเปลี่ยนไปแล้ว
ยิ่งฉันคิดถึงเรื่องของเรามากเท่าไหร่ ฉันยิ่งไม่เข้าใจ
ทั้งหมดที่ฉันรู้มีเพียงแค่ คุณนั่นแหละที่ทำให้รักเราต้องจบ

Stay
Hey, all you had to do was stay
Had me in the palm of your hand
Then why’d you have to go and lock me out when I let you in
Stay, hey, now you say you want it
Back now that it’s just too late
Well, it could’ve been easy
All you had to do was stay
อยู่ด้วยกัน
ทั้งหมดที่คุณต้องทำคืออยู่กับฉัน
กุมมือฉันไว้นานๆ
แต่ทำไมยิ่งฉันเดินหา คุณกลับยิ่งเดินหนีห่างออกไป
อย่าไปเลย เฮ้ แล้วตอนนี้คุณกลับมาบอกว่าต้องการฉัน
กลับมาในตอนที่มันสายเกินไป
มันเคยเป็นเรื่อง่ายๆ
ทั้งที่คุณต้องทำก็แค่อยู่ด้วยกัน

All you had to do was stay
All you had to do was stay
All you had to do was stay
All you had to do was stay
ทั้งหมดที่คุณต้องทำตอนนั้นคืออยู่กับฉัน

Here you are now, calling me up, but I don’t know what to say
I’ve been picking up the pieces of the mess you made
People like you always want back the love they pushed aside
But people like me are gone forever when you say goodbye
ตอนนี้คุณกลับมาอยากคุยกับฉัน แต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณ
ฉันกำลังเก็บเศษซากหัวใจฉัน ที่คุณทำมันแตกสลาย
คนอย่างคุณต้องการความรักที่ตัวเองทอดทิ้งไปกลับคืนมา
แต่คนอย่างฉันจะขอจากไปตลอดกาล ตั้งแต่คุณทิ้งกันไป

Stay
Hey, all you had to do was stay
Had me in the palm of your hand
Then why’d you have to go and lock me out when I let you in
Stay, hey, now you say you want it
Back now that it’s just too late
Well, it could’ve been easy
All you had to do was stay
อยู่ด้วยกัน
ทั้งหมดที่คุณต้องทำคืออยู่กับฉัน
กุมมือฉันไว้
แต่ทำไมยิ่งฉันเดินหา คุณกลับยิ่งเดินหนีห่างออกไป
อย่าไปเลย และแล้วตอนนี้คุณกลับมาบอกว่าต้องการฉัน
กลับมาในตอนที่มันสายเกินไป
มันเคยเป็นเรื่อง่ายๆ
สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่อยู่ด้วยกัน

All you had to do was stay
All you had to do was stay
All you had to do was stay
ทั้งหมดที่คุณต้องทำตอนนั้นคืออยู่กับฉัน

Let me remind
You this was what you wanted
You ended it
You were all I wanted
But not like this
Not like this
Not like this
Oh, all you had to do was stay
ให้ฉันเตือนความจำคุณ
นี่มันคือสิ่งที่คุณต้องการ
คุณจบมันเอง
คุณเคยเป็นทุกสิ่งที่ฉันต้องการ
แต่ไม่ใช่ตอนนี้
ไม่ใช่แบบนี้
ไม่ใช่จบแบบนี้
โอ้ … สิ่งที่คุณต้องทำตอนนั้นก็เพียงแค่อยู่ด้วยกัน

Hey, all you had to do was stay
Had me in the palm of your hand
Then why’d you have to go and lock me out when I let you in
Stay, hey, now you say you want it
Back now that it’s just too late
Well, it could’ve been easy
All you had to do was stay
ทั้งหมดที่คุณต้องทำคืออยู่กับฉัน
กุมมือฉันไว้
แต่ทำไมยิ่งฉันเดินหา คุณกลับยิ่งเดินหนีห่างออกไป
อย่าไปเลย และแล้วตอนนี้คุณกลับมาบอกว่าต้องการฉัน
กลับมาในตอนที่มันสายเกินไป
มันเคยเป็นเรื่อง่ายๆ
สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่อยู่ด้วยกัน

All you had to do was stay
All you had to do was stay
All you had to do was stay
All you had to do was stay

ทั้งหมดที่คุณต้องทำตอนนั้นคืออยู่กับฉัน

…….Zzz

Ref.