ธนูปักที่หัวเข่า

17/09/2011

จำลอง server ด้วย xampp

24/11/2012

จำลอง server ด้วย AppServ

23/11/2012
empty image
empty image

       

     อันนี้เป็นวิชา..อะไรก็ไม่รู้ แต่ทุกคนชอบเรียกว่า วิชา php -__- อ. ให้สรุปเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ก็ตามนี้ …

          ในการทำ web server ต้องติดตั้งเครื่องมือต่างๆ มากมาย ซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการติดตั้ง และ config จึงได้มีการพัฒนา โปรแกรม AppServ ขึ้นมาเพื่อลดความยุ่งยาก สามารถทำ web server ได้เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมเดียว

      AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อย่างมารวมกัน
โดยมี Package หลักดังนี้
         – Apache
         – PHP
         – MySQL
         – phpMyAdmin

รายละเอียด
        Apache คือซอฟต์แวร์สำหรับเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์บนโพรโทคอล HTTP โดยสามารถทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ 

        php คือภาษา ที่เป็น Open Source ซึ่งทำงานในลักษณะ Server-side scripting คือจะทำการแปลภาษาในลักษณะของ interpreter ที่ฝั่ง server จากนั้นจะแสดงผลออกมาทางฝั่งของ client ในรูปแบบของภาษา HTML
MySQL ก็คือภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
phpMyAdmin เป็น DBMS (Database Management System) หรือ software ที่ใช้จัดการฐานข้อมูล ซึ่ง phpMyAdmin ก็จัดเป็น DBMS ชนิดหนึ่ง ที่ถูกเขียนโดยภาษา php ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลผ่านหน้าเว็บ browser 

…แต่ถึงกระนั้น ผมก็ใช้โปรแกรมที่เคยใช้ ซึ่งเห็นว่ามันสะดวกกว่ากันเยอะเลย ซึ่งก็คือโปรแกรม xampp
หาโหลดได้จาก http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html 

อ้างอิง :
http://www.appservnetwork.com/
http://th.wikipedia.org/