แปลความหมายเพลง Olivia Ong – Wonderland

13/04/2014

บรรยากาศ “บ้านนอก” ในช่วงสงกรานต์

23/04/2014

สร้างปุ่มกดด้วย PowerPoint นำไปใช้ได้หลากหลาย

14/04/2014
empty image
empty image

      การสร้างปุ่มกดเพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่นใช้ในเว็บไซต์ งานสื่อการสอนใน Flash, Authorware, และอื่นๆ อีมากมาย
      ในบางครั้ง เราต้องการปุ่มกดที่สวยงาม ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งรูปทั่วๆ ไปเช่น Photoshop, Illustrator,  Flash เป็นต้น ซึ่งมันอาจจะเสียเวลาในการทำ การสร้าง การวาด และตกแต่งอีก ทำให้อาจจะเสียเวลาได้ ดังนั้้นเราสามารถใช้โปรแกรม PowerPoint ในการสร้างปุ่มกดและตัวอักษร แล้ว Export ออกมาเป็นภาพ แล้วนำไปใช้งานได้ ซึ่งง่ายกว่า และมีความสวยงาม เรียบง่าย ใช้ได้เลย

เริ่มทำกันเลย
1. เปิดโปรแกรม PowerPoint แล้วสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่

2.  แทรกกล่องข้อความ

3. เลือกลักษณะด่วน

4. เลือกรูปแบบของกล่องข้อความตามใจชอบเลย ซึ่งมันก็คือรูปของปุ่มกดที่เราต้องการนั่นเอง
ซึ่งรูปแบบตรงนี้มีให้เลือกดังนี้

เงา

การสะท้อน

การเรืองแสง

ขอบนุ่ม

การหมุนสามมิติ

5. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดของได้ด้วย มีให้เลือกหลากหลาย

6. แก้ไข เปลี่ยนสีรูปร่างได้ด้วย

การไล่สี

ใส่พื้นผิว

7. นอกจากนี้สามรถวาดรูปร่างแล้วเอาไปทำเป็นปุ่มได้ด้วย

8. สามารถใส่ข้อความและเลือกลักษณะอักษรได้

9. แล้วก็เลือกใส่ลักษณะพิเศษให้อักษรได้

10. วิธีปรับกล่องข้อความให้สามารถปรับขนาดได้อิสระ
– คลิกขวาที่รูป
– เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง
– แถบ กล่องข้อความ
– เลือก ไม่ต้องปรับพอดีอัติโนมัติ

วิธีการส่งออกเอาไปใช้

– คลิกขวาที่รูปที่ต้องการ
– เลือก บักทึกเป็นรูปภาพ
– บักทึกเป็น .png (เหมาะสำหรับใช้ในเว็บ)

แล้วจากนั้นก็นำภาพที่ได้ไปใช้เป็นปุ่มกด ซึ่งสวยงามเรียบง่าย และใช้เวลาชั่วเคี้ยวหมากแหลกเท่านั้น

Ref.
อาจารย์สอนสื่อประสมแนะนำมา อิอิ
Zzz