Flash – Action Script 3 กับการสุ่ม

05/07/2013

Flash – ตกแต่งปุ่มกดด้วยข้อความใส่ filter

15/07/2013

Flash – พื้นฐาน AS3 กับตัวชี้เมาส์ หรือ Cursor

07/07/2013
empty image
empty image

เป็นพื้นฐานการใช้ AS3 จัดการเกี่ยวกับ Cursor เมาส์ มาดูว่า เราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง

– ซ่อน / แสดง
– เปลี่ยนเป็นรูปอื่น ตามที่เรากำหนด

ซ่อน / แสดง

จะใช้เมธอท hide() และ show()
Mouse.show(); //เพื่อแสดง
Mouse.hide(); // เพื่อซ่อน

เปลี่ยนเป็นรูปอื่น

โปรแกรมมีให้ก็ใช้ 
Mouse.cursor = ….. ตรงจุดสามารถใส่
 – MouseCursor.ARROW – ลูกศรปกติ
 – MouseCursor.IBEAM – เครื่องหมายที่เวลาจะพิมพ์ข้อความ
 – MouseCursor.AUTO – อัตโนมัติ
 – MouseCursor.BUTTON – เป็นรูปชี้ปุ่มกด

 – MouseCursor.HAND – เป็นรูปแบมือ

 

สามารถใช้ Mouse.cursor=”arrow”; สั้นๆ แค่นี้ก็ได้ ในเครื่องหมายคำพูดก็เป็นคุณสมบัติอื่นๆ เ่ช่น button, ibeam, hand
http://help.adobe.com/en_US/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/ui/MouseCursor.html
http://www.flashandmath.com/howtos/cursorcs4/
เรากำหนดเองเลย
เมื่อเราจะกำหนดเอง เราสามารถซ่อน cursor เดิมก่อนได้โดยใช้ Mouse.hide() หรือจะไม่ซ่อนก็ได้
จากนั้นก็วาดวัตถุเป็น MC แล้วกำหนดใช้ตำแหน่งของวัตถุนั้นไปอยู่แทนเมาส์ โดยใช้
ตำแหน่งวัตถุ.X = mouseX
ตำแหน่งวัตถุ.Y = mouseY
หรือจะใช้การลากวัตถุตามตำแหน่งของเมาส์ด้วย startDrag() ก็ได้
ลองมาสร้าง Cursor เองกันเถอะ…คิดก่อนจะเอาแบบไหน
1. คิดได้แล้วก็วาดตามแบบของผมได้ประมาณนี้
ของผมจะเป็น วงกลมที่มีรูปดาวหมุน แล้วลูกศรแหลมๆ นั่นก็จะสลับสีไปมา
– วาดใน Symbol แบบ Movie Clip นะอย่าลืม
– จุดปลายเมาส์ ต้องอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของ Stage นะ (ในวงกลมแดงๆ)
2. จากนั้นก็ลากมาใส่ใน Scene 1 แล้วกำหนดขนาดให้เหมาะสม อย่าลืมตั้งชื่อ instance name ว่า…ว่าอะไรก็ได้เป็นชื่อตัวแปลที่เราจะเรียกใช้ ผมใช้ m_cursor

จากนั้นเขียนโค้ดว่า

Mouse.hide();
stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, mycursor);
function mycursor(evt:MouseEvent):void{
m_cursor.x=mouseX;
m_cursor.y=mouseY;
}

ก็จะได้แบบนี้…

แต่ไปลองมา พอคลิกขวา เอ้า… cursor เดิมมันกลับมาหง่ะ ทำไงดี -..-
Zzz (หนีหลับล่ะ ไม่รู้เหมือนกัน ฮ่าๆ)