เริ่มเดินทางอีกครั้งกับ The Elder Scrolls V – Skyrim !!!

30/04/2013

Flash – การใช้ Mask

12/05/2013

Flash – จัดการกับตำแหน่งของวัตถุ

01/05/2013
empty image
empty image

จัดการกับตำแหน่งของวัตถุ

   รวมไว้ในที่เดียวไปเลยละกัน ซึ่งสิ่งที่จะช่วย และใช้ในการจัดระเบียบ จัดตำแหน่งของวัตถุใน Flash ประกอบไปด้วย…
Ruler ไม้บรรทัดไว้อ้างอิงตำแหน่ง
Guide เส้นไกด์ที่เราสร้างขึ้นเอง
Grid ตามรางเส้นกริด ไว้อ้างอิง
Arrange จัดการลำดับการทับซ้อนกันของวัตถุ
Align จัดการตำแหน่งของวัตถุเป็นกลุ่ม ให้เป็นระเบียบ

Ruler

ชื่อก็บอกอยู่อ่านะ มันคือไม้บรรทัดนั่นเอง มันก็ช่วยในการกะระยะ โดยจะปรากฎอยู่บริเวณขอบของ Stage และมีตัวเลขกำกับ
สามารถเลือกให้แสดงไม้บรรทัดโดยการไปที่ แถบเมนู View > Rulers

 

ไม้บรรทัดจะแสดงบริเวณขอบ มีตัวเลขกำกับ

แต่สามารถกำหนดหน่วยของไม้บรรทัดได้โดยไปที่ แถบเมนู Modify > Document … หรือ [Ctrl+J]

Inches หน่วยเป็น นิ้ว
Inches (decimal) หน่วยเป็น นิ้วแต่มีการแบ่งช่องเป็น 10 ช่อง
Points หน่วยเป็นจุด เป็นหน่วยวัดขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ 1 จุด = 1/72 นิ้ว หรือ 72 จุดเท่ากับ 1 นิ้ว
Centimeters หน่วยเป็นเซนติเมตร
Millimeters หน่วยเป็นมิลลิเมตร
Pixels หน่วยเป็นพิกเซล
เมื่อเราเปิดให้แสดงไม้บรรทัดแล้ว เราจะสามารถใช้ Guide ได้…

Guide

    เป็นเส้นที่เราสามารถกำหนดขึ้นเอง เพื่อเป็นไกด์ เพื่อเอาไว้ดู เป็นแนวทางในการวางวัตถุ
จะสร้างเส้นไกด์ได้ เราต้องเปิดใช้งานไม้บรรทัดก่อน จากนั้นลากได้เลย สามารถลากได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
คลิกค้างที่ไม้บรรทัด แล้วลาก
สามารถลบเว้นไกด์ที่เราสร้างขึ้นโดย เอาเม้าชี้ที่เส้นไกด์นั้นๆ แล้วลากกลับไปที่ไม้บรรทัด จะลากไปทางไหนก็ได้

เมนู เกี่ยวกับเส้นไกด์
Show Guides คีย์ลัด [Ctrl+;] คือสั่งให้แสดงเส้นไกด์
Lock Guides คีย์ลัด [Ctrl+Alt+;] คือสั่งให้ล๊อกเส้นไกด์ ย้ายไม่ได้
Edit Guides คีย์ลัด [Ctrl+Alt+Shift+G] เป็นหน้าต่างแก้ไข

Color: สีของเส้นไกด์
Show guides แสดงเว้นไกด์
Snap to guides เส้นไกด์ชุบแม่เหล็ก
Lock guildes ล๊อกเส้น
Snap accuracy: แรงดึงดูด เมื่อวัตถุเข้ามาใกล้
    Must be close: อยู่ใกล้ถึงจะดูด
    Normal: กลางๆ ระยะปลอดภัย
    Can be distant: อยู่ไกลๆ ก็ดูด -0-

Clear Guides ลบเส้นไกด์ออกทั้งหมด

 

การดึงดูดของเส้นไกด์ เมื่อลากวัตถุเข้าไปใกล้กับเส้นไกด์ วงกลมๆ จะเข้มขึ้น จะเกิดแรงดึงดูด ดูดวัตถุเข้าไปหาเส้นไกด์

 

Grid

    เส้นกริด เป็นเส้นไว้กะตำแหน่งอีกแบบหนึ่ง โดยจะเป็นตารางมาเลยทีเดียว สามารถเปิดใช้งานโดย ไปที่แถบเมนู View > Grid > Show Grid หรือ [Ctrl+’] (ปุ่มเดียวกับ งอ งู งิงิ)
ตั้งค่าเส้นกริดโดยเลือก Edit Grid… หรือ [Ctrl+Alt+G]

Color: สีของเส้นกริด
Show grid แสดงเว้นไกด์
Show over object เส้นไกด์ชุบแม่เหล็ก
Snap to grid ทำให้เส้นมีแรงดึงดูด
ลูกศรนั้นจะเป็นการตั้งขนาดของช่องกริด แนวตั้งและแนวนอน
Snap accuracy: แรงดึงดูด เมื่อวัตถุเข้ามาใกล้
    Must be close: อยู่ใกล้ถึงจะดูด
    Normal: กลางๆ ระยะปลอดภัย
    Can be distant: อยู่ไกลๆ ก็ดูดได้

    Always Snap: ดูดวัตถุเสมอ เมื่อเลือกแบบนี้ วัตถุจะถูกดูดเข้าหาเส้นกริดเสมอ เราจะวางวัตถุได้ไม่อิสระ

การดึงดูดของเส้นกริด เมื่อลากวัตถุเข้าไปใกล้กับเส้นกริด สัญลักษณ์กลมๆ จะเข้มขึ้น พร้อมกับเหมือนมีแรงดึงดูดวัตถุเข้าไปหาเส้นArrange

     เป็นการจัดลำดับการแสดงของวัตถุ ว่าชิ้นไหนอยู่ด้านหน้า ชิ้นไหนอยู่ด้านหลัง ทำงานแบบเดียวกับเลเยอร์ (Layer) แต่การจัดลำดับแบบ Arrange นี้จะทำต่อวัตถุเป็นชิ้นๆ ส่วน เลเยอร์นั้น เป็นเหมือนการจัดกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นไปอีก
วัตถุทุกชนิดสามารถที่จัดลำดับได้ ไม่ว่าจะเป็น Symbol ต่างๆ , วัตถุที่ถูกจัดกลุ่ม (Group),  ข้อความ (Text), Drawing Object  …. ยกเว้น Shape ที่ไม่สามารถจัดลำดับได้ โดยลำดับของ Shape นั้น จะอยู่หลังสุดเสมอ

วิธีการจัดลำดับวัตถุ

คลิกขวาที่วัตถุที่ต้องเลือก Arrange > …

 

เลือกวัตถุ > Modify > Arrange > …

การกระทำของแต่ละคำสั่ง
Bring to Front คีย์ลัด [Ctrl+Shift+Up] (ลูกศร) เป็นการเลื่อนวัตถุมาด้านหน้าสุด
Bring Forward คีย์ลัด [Ctrl+Up] เป็นการเลื่อนวัตถุขึ้นมาด้านหน้า 1 ลำดับ
Send Backward คีย์ลัด [Ctrl+Down] เป็นการเลื่อนวัตถุไปข้างหลัง 1 ลำดับ
Send to Back คีย์ลัด [Ctrl+Shift+Down] เป็นการเลื่อนวัตถุไปอยู่ด้านหลังสุด
Lock คีย์ลัด [Ctrl+Alt+L] ล๊อกวัตถุนั้น ซึ่งเราจะไม่สามารถเลือก และทำอะไรกับมันได้เลย (ได้แต่มอง)
Unlock All คีย์ลัด [Ctrl+Alt+Shift+L] ปลดล๊อกวัตถุที่ถูกล๊อกทั้งหมด

Align

      เป็นการจัดตำแหน่งการวางวัตถุ ซึ่งจัดวางในแนวระนาบ ซึ่งต่างกับแบบ Arrange อยู่นะ
การจัดวัตถุแบบ Align สามารถเปิด Panel Align ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการจัดได้ เนื่องจาก มันมีหลายแบบมาก โดย
ที่แถบเมนูเลือก Modify > Align > ……….
หรืออีกแบบ

 

ที่แถวเมนูเลือก Windows > Align หรือ [Ctrl+K]
Panel Align
มาดูลายละเอียดการจัดตำแหน่งของแต่ละแบบดีกว่า
ก่อนจะจัดตำแหน่งต้องเลือกวัตถุทีต้องการจะจัดก่อน

 

Align : การจัดวางตำแหน่งด้านใดด้านหนึ่ง
 

Align Left  จัดวัตถุให้ไปอยู่ในแนวเดียวกับชิ้นที่อยู่ซ้ายสุด

 

Align Horizontal Center จัดวัตถุให้ไปอยู่จุดกึ่งกลางในแนวตั้ง

Align Right จัดวัตถุให้ไปอยู่ในแนวเดียวกับชิ้นที่อยู่ขวาสุดAlign Top จัดวัตถุให้ไปอยู่ในแนวเดียวกับชิ้นที่อยู่บนสุดAlign Vertical Center จัดวัตถุให้ไปอยู่จุดกึ่งกลางกลางในแนวตั้งนอนAlign Bottom จัดวัตถุให้ไปอยู่ในแนวเดียวกับชิ้นที่อยู่ล่างสุดDistribute: การจัดวางตำแหน่งแบบกระจาย โดยระยะห่างจะเท่ากัน

Distribute Top จัดระยะห่างให้เท่ากัน โดยเทียบกับขอบบน

 

Distribute Vertical Center จัดระยะห่างโดยเทียบกับจุดกึ่งกลางในแนวนอน

 

Distribute Bottom จัดระยะห่างให้เท่ากัน โดยเทียบกับขอบล่าง

 

Distribute Left จัดระยะห่างให้เท่ากัน โดยเทียบกับขอบซ้าย

Distribute Horizontal Center จัดระยะห่างให้เท่ากัน โดยเทียบกับจุดกึ่งกลางในแนวตั้ง

 

Distribute Right จัดระยะห่างให้เท่ากัน โดยเทียบกับขอบขวา

Match Size: จัดขนาดของวัตถุ ให้มีขนาดเท่ากัน

Match Width จัดขนาดของวัตถุให้ความกว้างเท่ากันทุกชิ้น

Match Height จัดขนาดของวัตถุให้ความสูงเท่ากันทุกชิ้น โดยอิงจากชิ้นที่สูงที่สุด

 

Match Width and Height จัดให้ความกว้างและสูงของวัตถุให้เท่ากันทุกชิ้น อิงจากชิ้นที่ใหญ่สุด

Space Evenly Vertically จัดให้ระยะห่างระหว่างวัตถุเท่ากันในแนวตั้ง

 

 

Space Evenly Horizontally จัดให้ระยะห่างระหว่างวัตถุเท่ากันในแนวนอน

To Stage:

ถ้ากดปุ่มนี้ให้ยุบ แล้วไปจัดตำแหน่งด้วยปุ่มอื่นๆ ทุกการจัดตำแหน่ง จะอิงกับ Stage เป็นหลัก
เช่นถ้ากดปุ่ม    Align Left แทนที่จะขยับไปทางซ้ายของกลุ่มวัตถุ ก็เป็น ขยับไปซ้ายสุดติดขอบของ Stage เลย

โอ้ววว ทำทั้งวัน นอนดีกว่า zZz