Flash – การสร้าง Animation แบบ Frame By Frame

30/05/2013

Flash – Growing Animation หรือการ…เจริญเติบโต ?

08/06/2013

เรื่องของเสียงใน Flash

30/05/2013
empty image
empty image

เราสามารถใช้งานเสียงเพื่อประกอบฉากต่างๆ หรือเพลง หรือเสียงปุ่ม อะไรต่างๆได้ใน Flash โดยการ import ไฟล์เสียงเข้ามาในโปรแกรม

รูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับ

  • Adobe Soundbooth (.ASND)
  • Wave (Windows only) (.WAV)
  • Audio Interchange File Format (Mac OS only) (.AIFF)
  • MP3  (.MP3)

วิธีการนำเข้าไฟล์
ไปที่แถบเมนู > Import > Import to Library จะเป็นการนำเข้าไฟล์มาเก็บไว้ที่ Library
หรือจะ Import to Stage ก็ได้ ไฟล์ที่จะนำเข้ามันจะมาอยู่ที่ Stage และเก็บไว้ใน Library ด้วย

หลังจาก import ไฟล์เสียงจะถูกเก็บไว้ที่ Library ซึ่งไฟล์เสียง จะถูกฝังอยู่ในไฟล์งานเราเลย

การใส่เสียงใน Timeline
การใส่เสียงที่เฟรมของ Timeline สามารถลากมาวางใน Stage ได้เลย โดยควรจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อใส่เสียงโดยเฉพาะ

ในรูป… ผมลากมาใส่ จากนั้นก็ไปใส่เฟรม [F5] ที่เฟรมที่ 26 เพื่อดูกราฟของเสียง สามารถ Test Movie ดูเพื่อฟังเสียง…

คุณสมบัติของเสียง

       


แถบ Label

Name: เป็นชื่อที่เราจะใช้เรียก
Type: ชนิดของชื่อ

แถบ Sound
Name: เป็นชื่อไฟล์เสียงที่เราใช้
Effect : ก็เอฟเฟกต์อ่านะ
Sync: เป็นรูปแบบการเล่นของเสียง
– Event เล่นเสียงโดยไม่สนใจความยาวของเฟรม เล่นทุกครั้งเมื่อสั่งให้เล่น ถ้าสั่งเล่นซ้ำ เสียงก็จะซ้อนกัน (นิยมใช้กับปุ่มกด คือทุกครั้งที่กดก็จะมีเสียง)
– Start เล่นเสียงเหมือน Stream แหละ แต่ถ้าเสียงนี้กำลังเล่นอยู่ แล้วมีการสั่งให้เล่นอีก มันจะไม่เล่น ต้องรอเล่นครั้งแรกให้จบก่อน (เสียงมันจะไม่ซ้อนกันอ่ะ)
– Stop ก็คือหยุดเล่น
– Stream เป็นการค่อยๆ โหลดเสียงทีละน้อยๆ เหมาะกับการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต และความยาวของเสียงจะขึ้นอยู่กันเฟรม
– Repeat เล่นตามจำนวนครั้งที่ระบุไว้ด้านหลัง
– Loop คือเล่นวนไปเรื่อยๆ จบแล้วก็เล่นใหม่

Effect ของเสียง 

          ก็อยู่ในแถบ Sound นั่นแหละ แต่ของแยกออกมา การปรับเอฟเฟกต์โดยมีตัวเลือกดังนี้ …
None คือไม่ใส่เอฟเฟกต์
Left Channel เสียงออกลำโพงซ้ายเท่านั้น
Right Channel เสียงออกลำโพงขวาเท่านั้น
Fade In เสียงค่อยๆ ดังขึ้น
Fade Out เสียงค่อยๆ ลดลง
Custom ตั้งค่าเองซะเลย สามารถกดตรงรูปดินสอ ในแถบของ Sound ก็ได้
หน้าต่างปรับแต่งเสียง
– จะเห็นว่ามี 2 ช่อง ช่องบนคือลำโพงซ้าย ช่องล่างคือลำโพงขวา
– จุดสี่เหลี่ยม และเส้น ฝรั่งเขาเรียก Envelope เส้นนี้จะเป็นตัวชี้ว่าเสียงจะดังหรือเบา
– ช่องตรงกลาง (ที่มีตัวเลข) จะมีขีดเล็กๆ สามารถเลื่อนได้ ซึ่งเป็นตัวกำหนดเวลาเริ่มต้นเล่นเสียง และเวลาสิ้นสุด เหมือนการตัดเสียงนั่นแหละ
– แถบด้านล่างซ้ายควบคุมการเล่น – หยุด
– แถบด้านล่างฝั่งขวา ก็ ขยายเข้า – ขยายออก , แสดงผลแบบเวลา – แบบเฟรม

Sound Properties

        เป็นคุณสมบัติอีกแบบหนึ่ง สามารถเข้าหน้าต่างนี้โดยการคลิกขวาที่ไฟล์เสียงใน Library
มันก็จะแสดงข้อมูลชื่อไฟล์ ที่อยู่ วันเวลา ข้อมูลไฟล์ ….
Compression: คือการบีบอัดไฟล์เสียงโดยมีอยู่ 5 แบบด้วยกัน
1. Default ค่าปกติ
2. ADPCM บีบอัดไฟล์ให้เล็กลง เหมาะกับไฟล์เสียงสั้นๆ เช่นเสียงเอฟเฟกต์ เสียงปุ่มกด

– Preprocessing: Convert stereo to mono ติ๊กเลือกเพื่อให้เปลี่ยนเสียงสเตอริโอเป็นโมโน ทำให้ไฟล์เล็กลง
– Sample rate: ความถี่เสียง
– ADPCM bits: บิทเสียงอ่านะ ยิ่งเยอะเสียงยิ่งดี

3. MP3 เป็นเสียงที่ใช้กันมาก คุณภาพดีและยังมีไฟล์เล็กด้วย สำหรับไฟล์ที่เป็นเพลงควรเลือกแบบนี้

Bit rate: บิทเรท
Quality: คุณภาพเสียง
Fash – ไฟล์เล็ก สามารถโหลดไฟล์เสียงได้เร็ว ไฟล์จึงคุณภาพต่ำ
Medium – ก็กลางๆ
Best – ไฟล์คุณภาพสูง แต่ไฟล์จะใหญ่กว่า

4. Raw ไม่มีการบีบอัด แต่ปรับค่าอื่นๆ ได้

5. Speech น่าจะเหมาะกับเสียงพูดหล่ะมั้ง ฮ่าๆ

ความรู้เพิ่มเติมเรื่องเสียง…