เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย Oracle SQL Developer

12/02/2014

หัดทำเกมแนว Flappy Bird ใน Flash

28/02/2014

มึนๆ ไปกับ Oracle Database ครั้งที่ 2

27/02/2014
empty image
empty image

คือมันเป็นครั้งที่สองหล่ะมั้งที่ได้เรียน ฮ่าๆ ครั้งแรกก็ เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย Oracle SQL Developer
คราวนี้จารก็สอนคำสั่งพื้นฐานเหมือนเดิมอ่ะ ฮ่าๆ สรุปๆ เลยละกันวันนี้เรียนอะไรมั่ง ….

1.เพิ่มข้อมูล
แบบระบุชื่อฟิลด์ ชื่อฟิลด์กับ Vulues ต้องเรียงกันในคำสั่ง แต่ในตารางไม่ต้องเรียงกันก็ได้
INSERT INTO student(studentid, fname, lname) VALUES (0000, ‘zzzzzzzz’, ‘cccccc’)

แบบไม่ระบุ จะเพิ่มเรียงฟิลด์ไปเลยทุกฟิลด์ในตาราง
INSERT INTO student VALUES(0000, ‘zzzzzzz’, ‘cccccc’, ‘8-Jan-2014’)

2. เปลี่ยนรหัส
ALTER USER “ชื่อผู้ใช้” IDENTIFIED BY “รหัสผ่าน”;

3. แก้ไขข้อมูล

ALTER table std001 add sex varchar2(1); ——-> เพิ่มฟิลล์ sex
ALTER table std001 rename column sex to gender; ——-> เปลี่ยนชื่อฟิลล์
ALTER table std001 drop column gender; ———> ลบฟิลล์

4. ดูรายละเอียด
แค่รายละเอียดนะ ไม่ใช่ข้อมูลในตาราง

DESC ตามด้วยชื่อตาราง

5. สร้างตาราง

create table student
(
studentid number(10,0),
fname varchar2(50) Not Null,
lname varchar(50) Not NULL,
constraint pk_student_studentid primary key (studentid)
);

6.ดูข้อมูลในตาราง
เหมือนกับ SQL เลยแหละ ก็มันภาษา SQL ไม่ใช่เรอะ -..-

SELECT * FROM …
SELECT ชื่อ FROM …

จริงๆ ลูกเล่นมันก็เยอะแหละ แต่เอาแค่นี้ก่อนละกัน เหอะๆ

หมดแล้วมั้ง ง่ายเนอะ เรียนยังกะเด็ก ม.6 คือจำได้แค่นี้ไง ฮ่าๆๆ -..-