สร้างกรอบของ Code ด้วย SyntaxHighlighter

11/02/2014

มึนๆ ไปกับ Oracle Database ครั้งที่ 2

27/02/2014

เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย Oracle SQL Developer

12/02/2014
empty image
empty image

Oracle SQL Developer

หลังจากติดตั้ง Oracle Database 12c ไปแล้วใน oracle-database-12c วันนี้ก็จะมาลองเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย Oracle SQL Developer เพราะเพิ่งเรียนมา ฮ่าๆๆ
เข้าโปรแกรมเลย ด้วยไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม เพราะมันติดตั้งมาพร้อมกับ Oracle Database ที่ลงไปวันนั้นแล้ว
โดยเข้าไปที่ Start Menu > All Programs > Oracle  ….. > Application Development > SQL Developer
หรือจะกด Start Menu แล้วพิมพ์ sql developer เลยก็ได้
เมื่อเข้าโปรแกรมได้ มองด้านซ้ายแถบ Connections คลิกขวาที่รูปฐานข้อมูลเลือก Create Local Connections

จากนั้นก็ New Connection…
ที่แถบซ้ายมือเลือก system-orcl2 (เพราะตั้งชื่อตอนติดตั้งว่างี้อ่ะ) ส่วนข้อมูลอื่นๆ มันใส่มาให้เองแล้ว เอาก็ใส่แค่ password จากนั้นก็ connect เลย

เมื่อเข้าได้

ในหน้าต่างนี้ก็จะเป็นการจัดการกับฐานข้อมูลทั้งหมดหล่ะมั้ง จะดูก็คลิกดู จะเพิ่มอะไรก็แค่เมาส์คลิก…
แต่อาจารย์ให้เราพิมพ์เอา ฮ่าๆ

1. สร้างตารางด้วย Create Table

คำสั่ง

create table mytab1
(
code number(5,0), /*ฟิลด์แรกชื่อ code ชนิด number ขนาด 5 หลักทศนิยม 0 ตำแหน่ง*/
fname varchar2(50) Not Null, /*ฟิลด์สองชื่อ fname ชนิด varchar ขนาด 50 อักษร ห้ามเป็นค่าว่าง*/
birthdate DATE, /*ฟิลด์สามชื่อ birthdate ชนิด date */
constraint pk_mytab_code primary key (code) /*กำหนดให้ code เป็นไพมารี่คีย์*/
);

เสร็จแล้วกด Ctrl+Enter ที่หน้าต่าง Output ข้างล่างจะแสดงข้อความ table MYTAB1 created.
แปลว่าสร้างเสร็จแล้ว

2. ใส่ค่าเข้าไปในฟิลด์ ด้วย Insert Values

insert into mytab1 values(1, 'Sleepy','11/may/2014');

เสร็จแล้วกด Ctrl+Enter ที่หน้าต่าง Output ข้างล่างจะแสดงข้อความ table MYTAB1 created. 1 rows inserted.

3. ดูข้อมูลด้วย Select
หลักจากที่ใส่ค่าเข้าไปแล้ว ลองแสดงค่าที่อยู่ในตารางด้วยคำสั่ง select

select * from mytab1;

ที่หน้าต่าง Query Result ก็จะแสดงผมลัพธ์ดังรูป

4. เปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย Alter

ก่อนอื่นพิมพ์คำสั่ง desc mytab1 เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของตาราง mytab1 ผลลัพธ์ดังรูป

จะเห็นฟิลด์ที่สองชื่อ fname เราจะลองเปลี่ยนชื่อเป็น fullname ดู โดยพิมพ์คำสั่งไปว่า

alter table mytab1 rename column fname to fullname;

จากนั้นลอง desc mytabl ดูใหม่

จะเห็นว่าฟิลด์ที่สองถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็น fullname แล้ว
ทั้งนี้คำสั่ง Alter มันกว้างซะเหลือเกิน ไม่รู็ว่าสามารถเปลี่ยนชื่ออะไรได้บ้าง หรือสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดก็ไม่รู้
จบ… อาจารย์สอนแค่นี้ ฮ่าๆ Zzz