เนื้อเรื่อง Tomb Raider

02/05/2014

สรุปเนื้อเรื่อง Tomb Raider : Underworld

Tomb Raider : Underworld - เนื้อเรื่องหลักๆ แล้วก็คือ Lara ตามหาแม่ซึ่งคิดว่าไปอยู่ใน Avalon โดยลาร่าต้องใช้ ค้อนธอร์ เป็นกุญแจเพื่อเข้าไปสู่ที่นั่น