อัพเดทบล๊อกซักหน่อย…

taylor-swift-now-cover
แปลความหมายเพลง Taylor Swift – Speak Now
12/08/2015
Taylor_Swift_Red_Album
แปลความหมายเพลง Taylor Swift – Begin Again
13/09/2015